10 книг для розуміння Середньовіччя1. Етьєн Жильсон “Дух середньовічної філософії”, 1932
Книга укладена з курсу, прочитаного неотомістом у рамках Гіффордівських лекцій в Абердинському університеті в 1931-32 рр. У книзі філософ шукає та віднаходить духовну єдність епохи західного середньовіччя. Ця смислова ідентичність середніх віків ґрунтується на засадах християнства. Уважний читач переконається, що Середньовіччя мало власну філософію, відповідно до якої протікало буття епохи.

2. Олексій Лосєв “Середньовічна діалектика”
У своїй статті філософ розглядає різні типи діалектичного мислення в Середньовіччі, та вбачає, що в усьому мисленні епохи лежить однакова онтологія. Проте спосіб самого мислення та методика його доведення – цінний матеріал для дослідження, яке й провів Лосєв.

3. Жак Ле Гофф “Цивілізація середньовічного Заходу”, 1964
Чільний представник французької школи Анналів написав книгу, де представляє Середньовіччя як окрему цивілізацію, з окремою філософією життя. Що характерно – автор описує повсякденне життя людей епохи, намагається описати їх мислення, світопочування, сприйняття часу і простору, колективну психологію та форми поведінки.

4. Йоган Гейзинга “Осінь Середньовіччя”, 1919
Нідерландський історик культури написав свій opus magnum і відкрив нам, тим самим, великий пласт середньовічної культури мислення. В цьому трактаті міститься детальний опис провідних ідей, наскрізних образів і символів середніх віків. Хоч у книзі й розміщений великий пласт археологічної довідки епохи, разом із тим автор створює неповторний текст із внутрішнім монологом та стилістикою, рефлексії в якій прямують у вічність.

5. Жорж Дюбі “Час соборів”, 1966
Ще один представник Школи Анналів досить поетично описує пізнє середньовіччя, той час, коли в Європі постали величні архітектурні споруди: собори, палаци, монастирі. Безперечно, мистецтво та архітектура – це лише наслідки життя духовного людини середніх віків, тож медієвіст зосереджується на структурах ментальності, що призвели до появи величної готики.

6. Умберто Еко “Мистецтво і краса в середньовічній естетиці”, 1985
Відомий медієвіст у своїй книзі описав естетичні теорії Середньовіччя та описав основну проблематику тодішньої естетики. Яке місце займають категорії прекрасного в структурі мислення середньовічної людини? В цій книзі Ви знайдете відповідь.

7. Ален Демурже “Лицарі Христа”, 2002
Чи можлива справедлива війна у християнстві? Феномен хрестових походів, військово-монаських орденів, завоювання Святої землі – були не випадковими явищами історії християнського Середньовіччя, але цілком органічним втіленням окремих богословських настанов. Книга містить деталізовану розповідь про розвиток важливої ланки епохи Середньовіччя як військові ордени, що згодом стали захищати інтереси не лише Господні, але й інтереси Церкви у земному царстві.

8. Ервін Панофський “Готична архітектура і схоластика”, 1957
У своїй праці історик ілюструє теорію “символічних форм” (так, Вам не здалося – натхненником став Ернст Кассірер) та представляє історію середньовічного мислення у взаємозв’язках схоластики та готичної архітектури. Свій аналіз автор будує на симбіозі явищ університету та міста. Внаслідок прочитання Ви знатимете все про формування вікна-троянди, трифорію та конструкцію опор нефу. Що, як не готична архітектура, уявляється першим, коли ми думаємо про Середньовіччя?

9. Марк Блок “Феодальне суспільство”, 1940
Класична праця з медієвістики, що поклала початок новому типу вивчення Середньовіччя. Феодалізм – це ключ до розуміння структури масової психології людей тих часів. Блок розглядає середньовічне суспільство у розрізі його ієрархії, що була не майновою, але принципово духовною.

10. Пастуро Мішель “Символічна історія європейського Середньовіччя”, 2004
Чи не найповніше зібрання уявлень про символи в середні віки. У книзі історика Ви знайдете генеалогію суспільної думки про кольори, тварин, рослини, геральдику та звичаї. Багато символів, народжених у Середньовіччі – живі й донині. Але як вони набули відповідного значення у нашому повсякденні – шукайте в Мішеля Пастуро.
Матеріал підготувала: Аня Вольницова

поділитись