Міф як соціальна реальність: Жорж Дюмезіль і трьохфункціональна теорія

Короткий виклад ідей Канта від А. Баумейстра

В "Пломені" відбудеться курс лекцій про релігієзнавство

Як Жорж Дюмезіль відкрив світу Мірчу Еліаде

В Пломені відбудеться лекція про науковий доробок Ніколаса Гудріка-Кларка

Олена Семеняка: про "антисемітизм" Гайдеґера та про все хороше

Сьорен К’єркеґор: народження Віри

Олександр Маслак: Консерватизм після постмодерну

Віталій Щепанський: душа

Ольга Свиріпа: категорія часу у філософській думці людства

Віталій Щепанський: Співвідношення священної та профанної історії

12 тез Олексія Лосєва про культуру античної доби

Міф про Діоніса у європейській традиції

Віталій Щепанський: джерела філософії Еміля Чорана