Золотий вік фінського мистецтва

«Золотий вік» фінського мистецтва

В історії будь-якої країни проглядається розквіт та занепад мистецтва. Найкращі часи інколи пов’язують з появою на мистецькій арені нового видатного художника або ж низки трансформацій у суспільному та політичному житті. Ряд певних обставин надихає авторів на нові погляди, пошук інакших засобів виразності та нових тем для полотен.

«Золотий вік» мистецтва Фінляндії припав на 1880-1910 роки: епоха, що залишилася у історії Фінляндії як період розквіту національних настроїв, відродження народного мистецтва та патріотичного духу суспільства. Починає посилюватися інтерес до тем народного епосу, життя та побуту.

Найяскравішою точкою відліку «золотого віку» фінського мистецтва стає Всесвітня виставка у Парижі, на якій павільйон фінського мистецтва мав неабияку популярність.

Відомими представниками фінського мистецтва періоду 1880-1910 років стали Акселі Ґаллен-Каллела, Хелена Шерфбек, Альберт Едельфельт та інші.

Розглянути формування мистецтва «золотого віку» варто починаючи з перших спроб звернення до народного епосу та формування націоналістичного аспекту у якості тематик для живописних творів.

Батьком фінського мистецтва вважають основоположника члена спілки фінських митців – Роберта Екмана. Він одним з перших звернувся до карело-фінського народного епосу, зокрема до «Калевали». Екман приділив багато часу вивченню етнографічному спадку фінського народу подорожуючи територіями Фінляндії.

У 1850-1860 велике значення надав вивченню «Калевали», і як результат створив щонайменше 100 замальовок, проте, лише невелика частина згодом знайшла своє втілення у полотнах.

Велику роль зіграло формування спілки художників Фінляндії, внесок у формування якої вклав Роберт Екман. Колекція творів спілки у 1888 році сформувала експозицію найбільшого художнього музею Фінляндії «Атенеум», де нині зберігаються твори представників «золотого віку».

Акселі Ґаллен-Каллела – фінський художник, що жив та працював на зламі 19-20 століть. Яскравий представник мистецтва фінської золотої доби та символіст. Автор відомих ілюстрацій та фресок за сюжетами національного епосу «Калевала».

Окрім сюжетів з народного фінського епосу, як національної ідеї та духу опору проти Російської імперії, у творчості Ґаллен-Каллела присутні також і побутові, проте, насичені символізмом сюжети. Він був одним з ведучих митців фінського модернізму, проте, творчий шлях Ґаллен-Каллела зазнавав змін. Останні два десятиліття свого життя він присвячує поверненню до реалістичного живопису та натуралістичних зображень.

Одним з перших митців, котрому вдалося здобути славу, став Альберт Едельфельт. Завдяки його мистецтву, ми можемо спостерігати зародження імпресіонізму у Фінляндії. Його творчий шлях, що починався з історичних тематик, поступово звертає до зображення народного життя, його особливістю є використання цілісного колориту.

Здебільшого, його роботи – портрети, виконані у техніці акварельного живопису та пастелі. З 1872 року стає членом Петербурзької академії мистецтв.

Полотна художниці Елен Теслефф можна впізнати за темним, символічним колоритом, головними героями яких є природа та людина. Теслефф являється світу мистецтва після експонування полотна «Відлуння» на виставці спілки художників Фінляндії, що була схвально сприйнята критиками.

Творчість Теслефф можна умовно розділити на два періоди: до знайомства з Василем Кандинським та після. Спочатку роботи фінської художниці впізнаються за темними кольорами, інколи – сріблястими. Вже після знайомства з видатним абстракціоністом у 1905 році полотна Теслефф стають яскравими та світлими, а сам підхід до сюжету вільний та авторський.

Пізній період творчості Теслефф характерний більшою поетичністю та фантастичністю у підбірці колориту.

Хелена Шерфбек – ще одна з представниць золотого віку фінського мистецтва. Творчий шлях Шерфбек розпочинався з впливу пленерного живопису та французького натуралізму, пізніше – набуває рис модерну, а колорит та образ стають головними засобами виразності.

Одна з ранніх робіт Шерфбек «Взуття для танців» 1882 р. на якій зображено двоюрідну сестру художниці, стала яскравим прикладом схильності художниці до реалістичної манери живопису. Дана тематика ще довго цікавила Шерфбек і з’являється щонайменше тричі. Приблизно з 1904 року можна побачити зрілий стиль Хелени, де відчуватися вплив модерну.

Ееро Ярнефельт – художник портретного жанру, хоча найбільшої слави йому принесли твори побутової тематики, у портретах Ярнефельт знаходив можливість вираження внутрішнього світу та переживань людини.

Варто також розглянути і пейзажні твори, де Ярнефельт уміло передає фінську природу у витонченій манері.

Не дивлячись на відмінність у художніх засобах вираження, головною метою лишається зображення життя та побуту Фінляндії, а також вивчення внутрішнього світу людини та передача її почуттів на полотні.

З 1910 року «золотий вік» фінського мистецтва добігає кінця, але надалі в історії мистецтва Фінляндії з’являються символісти, такі як Маґнус Енкель та Гуго Сімберг, котрі не менше варті уваги.

Автор: Анна Збаражська

поділитись