Публічна оферта

Загальні положення

 1. 1.1. Інтернет-магазин видавництва «Пломінь» публікує цей договір, який є публічним договором-офертою для фізичних осіб (Покупців).
 2. 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

 1. 2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

  «Товар» – об’єкт, пропонований до продажу Продавцем, розміщений в Інтернет-магазині.

  «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

  «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

  «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

  «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

 1. 3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Оформлення замовлення

 1. 4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину видавництва plomin.club.
 2. 4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
  1. 4.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
  2. 4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
  3. 4.2.3. Адреса електронної пошти;
  4. 4.2.4. Контактний телефон.
 3. 4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
 4. 4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів інтернет-маркеті.
 5. 4.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
 6. 4.6. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення.
 7. 4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину.

Доставка і передача товару покупцеві

 1. 5.1. Способи й умови доставки замовленого товару Покупець обирає при оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину в момент оформлення покупки.
 2. 5.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту замовлення (і / або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.
 3. 5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет-магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).
 4. 5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
 5. 5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує, що не має претензій до виконання замовлення, кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

Повернення товару

 1. 6.1. Замовник має право відмовитися від замовлення в будь-який час до його передачі, а після передачі не підакцизного товару – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
 2. 6.2. Повернення замовлення належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, а також за наявності документів, що підтверджують факт покупки та умови замовлення зазначеного товару.
 3. 6.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».
 4. 6.4. При відмові Покупця від замовлення не належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару. Витрати на доставку компенсує Покупець.

Права та обов’язки сторін

 1. 7.1. Продавець має право:
  • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору, а саме: надання недостовірної інформації про Покупця.
 2. 7.2. Покупець зобов’язаний:
  • Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
 3. 7.3. Покупець має право:
  • Отримати вичерпну інформацію про товар, його опис та наявність в інтернет-магазині;
  • Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
  • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 4. 7.4. Продавець зобов’язаний:
  • Надати достовірну та вичерпну інформацію щодо товарів, їх опис і наявність в інтернет-магазині;
  • Своєчасно відправити Покупцеві замовлення;
  • Передати у володіння Покупцеві товар належної якості, який відповідає опису товару, розміщеному на сайті;

Відповідальність сторін

 1. 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 2. 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • За зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • За затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • За протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 3. 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 4. 8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 5. 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

 1. 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті plomin.club.
 2. 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 3. 9.3. Покупець несе відповідальність за правдивість інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, згідно з ЗУ «Про захист персональних даних».
 4. 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
 5. 9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
 6. 9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 7. 9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставлення товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Порядок повернення товару належної якості

 1. 10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.
 2. 10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться коштом Покупця.
 3. 10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставленням товару Покупцеві.

Термін дії договору

 1. 11.1.Електронний договір вважається укладеним від моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
 2. 11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
 3. 11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.