езотеризм

Шляхом молодого дослідника езотеризму: короткий огляд літератури для непосвячених

Знання буває різним. Особливо в епоху постправди та всезнаючого Інтернету. Однак, навіть у цей час, існують книги, сайти і групи людей, які старанно приховують будь-яку інформацію. Такий варіант зазвичай називають езотеричним. Щоб долучитися до утаємниченого потрібно пройти посвяту, аби розшифрувати складну сітку метафор і знаків та отримати можливість прочитати зашифроване або приховане.

Загалом тематика дослідження історії езотеризму в Україні останніми роками набирає обертів. У деяких країнах Європи, до прикладу, за останні два десятиліття виникли окремі університетські кафедри, що займаються дослідженнями цього феномену. У світі виникають відповідні асоціації вчених, які влаштовують безліч цікавих конференцій та семінарів. Найвідомішою з них є The European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE).

Серед тих, хто намагається розшифрувати езотеричне, своєрідного резонансу набули праці істориків культури та науки, зокрема, Френсіс Єйтс, Ніколаса Гудрік-Кларака, Антуана Февра, Вутера Ганеґраафа та інших.

Важливо, що їхні напрацювання корисні не лише дослідникам вузьких тем, що пов’язані виключно з езотеризмом.

На жаль, багато зацікавлених людей, намагаючись почати вивчення історії езотеризму, ступають на тернистий шлях різноманітних сайтів та псевдонаукової літератури. Тому, у цьому огляді, ми хотіли б розглянути доступні для українського читача дослідження, які допоможуть вирушити у пошуки власного священного Ґрааля.

Найкраще розпочинати свою інтелектуальну мандрівку з книги Вутера Ганеґраафа «Західний езотеризм. Путівник для тих, хто заплутався». Це дослідження нідерландського релігієзнавця, історика культури, одного із засновників Європейського товариства дослідників західного езотеризму, фахівця із історії езотерики і філософії герметизму. Саме ж дослідження задумано автором як зручний і доступний Вступ до вивчення західноєвропейського езотеризму. У своїй книзі він акцентує увагу на важливості впливу «витісненого знання» західного езотеризму на християнську культуру Європи. Також тут можна знайти огляд ключових ідей та історичних течій західноєвропейського езотеризму. На нашу думку, найціннішим матеріалом у книзі виступає огляд рекомендованої літератури з окресленої теми.

Друга книга також може розглядатися, як своєрідний Вступ до запропонованої теми, але у ній контекст представлений дещо глибше, ніж у підручнику Воутера Ганеґраафа. Це монографія французького дослідника Антуана Февра «Західний езотеризм. Коротка історія».

У 1992 р. А. Февр представив свою концепцію, яка визначає поняття езотерики за допомогою історичного і типологічного методів, спираючись на методологію класичної феноменології релігії. Саме у цій книзі можна зустріти першу класичну типологію езотеризму, яка включає в себе чотири основні елементи:

1) мислення у відповідностях;

2) ідея живої природи;

3) уява і посередництво;

4) досвід трансмутації.

До цих чотирьох базових характеристик езотерики Антуан Февр додає дві додаткові:

5) конкорданс, тобто ідея фундаментальної відповідності чи паралельності декількох, або й навіть всіх, духовних традицій;

6) ідея більш-менш таємної передачі духовного знання.

Наступною пропонуємо розглянути працю російського дослідника Павла Носачева «Зречене знання. Вивчення маргінальної релігійності в ХХ і початку XXI століття», що виникла в результаті докторського дослідження. На сторінках цієї книги читач зустріне основних теоретиків із сфери дослідження езотеризму та описи їхніх теорій. У книзі розглядається історія кола людей гуртка «Еранос», подано короткий нарис уявлень про езотерику К. Г. Юнга, М. Еліаде, Г. Шолема, та докладно аналізуються ключові праці Ф. Єйтс, У. Еко, Дж. Уебба, А. Февра, В. Ганеґраафа, К. фон Штукрада, А. Верслуйса, Дж. Крайпла, І. П. Куліану. Рекомендуємо приступати до прочитання цієї книги після двох попередніх зі списку.

Далі пропонуємо ознайомитися з більш предметними дослідженнями. Дуже складно оминути класичну працю Френсіс Єйтс «Джордано Бруно і герметична традиція». Британська дослідниця ранньомодерної інтелектуальної історії із Інституту Варбурга стала ключовою фігурою для дослідників езотеризму. Її роботи піддавалися постійній критиці, та це тільки збагачувало накопичену інформацію та її аналіз. Представлена книга – це перша праця із цілої серії робіт, що дозволили інакше зрозуміти логіку розвитку європейської культури на початку Нового часу. Ця робота вже давно стала класичною. Вона може бути прочитана як оригінальна біографія Джордано Бруно, або ж як своєрідний вступ до історії ренесансної магії, або навіть як дослідження інтелектуальних передумов наукової революції XVII ст.

П’ята книга у нашому списку викладає історію традиціоналізму, який класично став частиною історії західноєвропейського езотеризму. Чому так трапилося? На це питання відповідь може дати монографія Марка Седжвіка «Наперекір сучасному світові. Традиціоналізм і таємна інтелектуальна історія XX століття». У книзі розповідається досить туманна історія традиціоналізму. Автор розкриває традиціоналістичні ідеї деяких політичних та наукових процесів. У нього навіть Мірча Еліаде отримує статус «м’якого традиціоналіста». Дещо незвичний формат для академічного дослідження, однак сама книга не втрачає від цього своєї якості. Марк Седжвік прослідковує історію традиціоналізму від Рене Ґенона до Олександра Дугіна, який від 2014 року вже встиг стати відомим великій кількості українських читачів, навіть далеких від традиціоналізму.

Тут одразу можна зробити невеликий відступ і зауважити, що переклад однієї із праць Рене Ґенона доступний українською мовою. Книга «Криза сучасного світу» розповідає читачеві чим є «традиція» та в якому стані, з точки зору традиційного світогляду, знаходиться наш світ. Тут спокійно можна погодитися із позицією Марка Седжвіка, що Рене Ґенон справив певне враження на європейських інтелектуалів, та в, певній мірі, його інтелектуальний доробок продовжує впливати на філософсько-політичну думку сучасності.

Сьома книга має дещо провокаційне забарвлення. Автором цього дослідження виступив британський історик Ніколас Гудрік-Кларк. Мова йде про його дослідження «Окультне коріння нацизму. Таємні арійські культи та їхній вплив на нацистську ідеологію». У дослідженні можна віднайти чудовий аналіз одного з періодів історії ХХ ст., де автор описує яким чином уявний світ духів, міфів і чаклунства здатний впливати на формування політичних ідеологій.

Останньою книгою, яку варто порадити, буде «Філософія езотеризму: Езотеризм як предмет історичної та філософської рефлексії» російського дослідника Станіслава Паніна. У ній автор намагається окреслити філософське дослідження езотеризму. Сам термін «філософія езотеризму» не є загальноприйнятим. Він, радше, викличе у читача масу закономірних питань. Якщо у Вас виникли сумніви чи таке взагалі можливо, радимо просто прочитати книгу і дати відповідь на це запитання самотужки. Головна мета самої книги окреслити щось нове в академічному колі та вийти за межі самих тільки історичних досліджень.

Загалом вивчення подібних міждисциплінарних проблем розкриває перед дослідниками широкі можливості для відкриттів. У таких межових формах як езотеризм чи магія відбувається відображення різних світоглядних систем та розуміння природи людського життя. Їхнє вивчення збагачує нас не лише новою інформацією про окремі тексти або ритуали у різних культурах, а й розкриває розуміння світоглядних позицій людини щодо предмету та природи власного дослідження.

Автор: Віталій Щепанський